Фондация Капитал приключи изпълнението на медиен проект

V1

Фондация Капитал приключи изпълнението на проект „Качествени медии – качествена информация – качествено гражданско общество“ финансиран 05SFOP001-2.025-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта и на максималния размер […]

Прочети още


Фондация Капитал стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

V1

Фондация Капитал започва изпълнението на проект „Качествени медии – качествена информация – качествено гражданско общество“ финансиран по договор № BG05SFOP001-2.025-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта и […]

Прочети още


Фондация „Капитал“ стартира проект за кохезионната политика на ЕС

flag_yellow_low

Фондация Капитал стартира изпълнението на проект за повишаване информираността относно кохезионната политика на Европейския съюз. Водеща организация в едногодишният проект е Юроактив, Брюксел, финансирането е от Европейската комисия, дирекцията на регионална и селищна политика. В дейностите участват още 10 партньори  – от Франция, Германия, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Италия, както CPMR, Организацията на […]

Прочети още


Фондация „Капитал” стартира проект по програма „Европа за гражданите” на ЕС

white_logo_color_background

Фондация „Капитал” стартира изпълнението на проект за дебатиране на евроскептицизма в България. Проектът „CODES – Comprehending and Debating Euroscepticism” е финансиран от програма „Европа на гражданите” на Европейския съюз и се  изпълнява от  международен консорциум от осем организации, представляващи седем държави. Водещ партньор е Univerzita Komenskeno в Братислава, а останалите участнаци са Deutsche Gesellschaft für […]

Прочети още


Устойчиво биоразнообразие

Фондация „Капитал“ и Българското дружество за защита на птиците стартираха изпълнението на съвместен проект Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“, договор Д-33-69/17.07.2015. Целта на проекта е да повиши нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани […]

Прочети още


ИНФОРМИРАНИ И ТОЛЕРАНТНИ

Проектът “Информирани и толерантни” се изпълнява от фондация “Капитал” в партньорство с Икономедиа. Проектът цели да повиши обществената информираност, чувствителност и толерантност. Чрез иновативна платформа включваща интерактивни карти, дебати и постоянна тематична секция с новини, анализи, коментари, добри практики и интервюта, проектът ще повиши информираността и ще осигури популяризиране на права в три ключови области […]

Прочети още