МЛАДИ ЖУРНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Година: 2014
Цели: Запознаване на място на млади журналисти с принципите на устойчивото развитие
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Организирано посещение и обучение на млади журналасти в района на проекта и запознаване на място с принципите на устойчивото развитие
Финансираща институция: По проект финансиран от Конфедерация Щвейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество