АКТУАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕНДЕНЦИИ

Година: 2014
Цели: Запознаване на студенти по журналистика и млади журналисти с тенденциите в бързо променящата се медийна среда
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Издание Финансираща институция: Фондация “Фридрих Еберт”