ПЛАЩАНИЯ ЗА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

EKO_web

Година: 2014
Цели: Представяне и популяризиране на концепцията за екосистемни услуги и плащанията свързани с тях
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Издаване и разпростанение на специализирано издание
Финансираща институция: По проект финансиран от Европейската комисия, UNEP GEF и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество