България и многогодишната финансова рамка 2014-2020 BG

Fin_ramka_LAST_web

Година: 2013
Цели: Събиране, запазване и използване на знанието акумулирано от участниците в преговорите за многогодишната финансова рамка
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Издадена книга
Финансираща институция: Европейски парламент