Фондация Капитал стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

V1

Фондация Капитал започва изпълнението на проект „Качествени медии – качествена информация – качествено гражданско общество“ финансиран по договор № BG05SFOP001-2.025-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта и […]

Прочети още


Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа

flag_yellow_low

Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа – най-големият издател на бизнес медии в България. Конкурсът е част от проект за популяризиране на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, съфинансиран от Европейската комисия. Право да участват имат физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието на територията на […]

Прочети още


Дебат: Трябва ли по-голяма част от европейското подпомагане на земеделието да се обвърже с екологични изисквания след 2020 г.?

През настоящия програмен период една от големите цели на Общата селскостопанска политика на Европйския съяз е подкрепа на дейности, ограничаващи вредното въздействие върху околната среда и борбата с измененията на климата. Така 30% от директните плащания са „зелени“, а част от средствата по програмата за развитие на селските райони са отделени за практики, свързани с […]

Прочети още


Как да постигнем повече публичност, капацитет и устойчивост за нашия проект

skyisthelimit

  Имате добра идея, намирате подходяща възможност за нейното грантово финансиране, но не сте  одобрени, защото вашето проектно предложение не е получило достатъчен брой точки. Познато ви е, нали? И на нас. Партньорството, кооперирането и работата в мрежи са една от тенденциите в работата на неправителствените организации, която все по-често е предпоставка за успешна реализация […]

Прочети още


Фондация „Капитал” стартира проект по програма „Европа за гражданите” на ЕС

white_logo_color_background

Фондация „Капитал” стартира изпълнението на проект за дебатиране на евроскептицизма в България. Проектът „CODES – Comprehending and Debating Euroscepticism” е финансиран от програма „Европа на гражданите” на Европейския съюз и се  изпълнява от  международен консорциум от осем организации, представляващи седем държави. Водещ партньор е Univerzita Komenskeno в Братислава, а останалите участнаци са Deutsche Gesellschaft für […]

Прочети още


Приключи проектът „Устойчиво биоразнообразие”

Двадесет доброволци, обучени да събират и изпращат данни в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР); специална онлайн рубрика; издание, популяризиращо НСМБР; фотоконкурс; по-информирана и по-ангажиранa аудитория с проблемите на биологичното разнообразие в България. Така накратко могат да бъдат описани резултатите от изпълнението на проекта на фондация „Капитал“ Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът, продължил […]

Прочети още


Победителите във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“

1. Zalezat - Kalinka

Диана Ангелова е победител във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“, организиран от фондация „Капитал” в партньорство с Икономедиа и БДЗП. Снимката наречена от автора „Залезът – калинка” е направена край яз. Огоста, Монтана по време на залез, когато лъчите на слънцето се прокрадват през облаците и тяхната игра се отразява във водите на язовира. […]

Прочети още


Издание на фондация „Капитал” популяризира биоразнообразието и НСМБР

Bioraznoobracie_cover

Специално издание, популяризиращо Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), издаде Фондация „Капитал” в партньорство с „Икономедиа“ и Българското дружество за защита на птиците през месец април 2016 г. Изданието „Биоразнообразие” обяснява какъв е смисълът от запазването на биологичното разнообразие в България, защо то е важно и как хората могат да са активни и […]

Прочети още