Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа

Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа – най-големият издател на бизнес медии в България. Конкурсът е част от проект за популяризиране на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, съфинансиран от Европейската комисия.

Право да участват имат физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието на територията на България. Проектът или дейността, с която кандидатстват, трябва да са показали резултати през 2016 и/или 2017 г.

За целите на конкурса за иновация се счита разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод или нов организационен метод, организация на работното място или външни връзки, които водят до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност.

Критериите, по които ще се оценяват подадените предложения, са следните:

● Икономически, социален и/или екологичен ефект (резултат) от иновацията
● Иновативност
● Възможност за мултиплициране
● Устойчивост.

Всеки има право да номинира за участие в конкурса себе си или друго лице, стига номинираните да отговарят на условията за участие. Кандидатстването или номинирането се извършва с попълване на опростен формуляр по образец и изпращането му на имейл адрес [email protected] в срок до 20.10.2017 г. Формулярите могат да бъдат намерени на www.dnevnik.bg/evropa/zemedelie/.

Жури от авторитетни експерти в сферата на земеделието ще избере победителите. При необходимост журито може да организира среща с номинирани кандидати за разяснения във връзка с тяхната иновация.
Обявяването на победителите ще стане на 30.11.2017 г. в София по време на конференцията „Науки и иновации в подкрепа на земеделието“.

За победителите са предвидени множество награди, в т.ч.:

● Покриване на разходите по участие в програмата на най-голямото аграрно събитие в Европа през 2018 г. – Глобален форум за иновации в земеделието (GFIA Europe), на 20-21.06.2018 г. в Холандия
● Покриване на разходите по участие в ускорен бизнес курс за мениджъри и предприемачи „Business Essentials“ на стойност 800 лв. на тема по избор – финансов мениджмънт, финансов анализ, правна рамка или стратегия и маркетинг
● Технологични устройства
● Абонамент за издания на „Икономедиа“ по избор
● Специализирано издание за Програмата за развитие на селските райони
● Безплатна консултация за възможности за кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони от „Елана инвестмънт
● Безплатен достъп до конференции по избор от списъка със събития организирани от „Икономедиа“
● Представяне на победителя на сайта за кариери, образование и работа www.karieri.bg
● Грамота.

flag_yellow_low