Фондация Капитал приключи изпълнението на медиен проект

V1

Фондация Капитал приключи изпълнението на проект „Качествени медии – качествена информация – качествено гражданско общество“ финансиран 05SFOP001-2.025-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта и на максималния размер […]

Прочети още


Фондация Капитал стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

V1

Фондация Капитал започва изпълнението на проект „Качествени медии – качествена информация – качествено гражданско общество“ финансиран по договор № BG05SFOP001-2.025-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта и […]

Прочети още


Фондация „Капитал“ стартира проект за кохезионната политика на ЕС

flag_yellow_low

Фондация Капитал стартира изпълнението на проект за повишаване информираността относно кохезионната политика на Европейския съюз. Водеща организация в едногодишният проект е Юроактив, Брюксел, финансирането е от Европейската комисия, дирекцията на регионална и селищна политика. В дейностите участват още 10 партньори  – от Франция, Германия, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Италия, както CPMR, Организацията на […]

Прочети още


Корнелиус Адебахр: Ако всички в ЕС правят каквото искат, тогава това не е съюз

kornelius

Ако германските граждани не видят въвеждане на ред в Полша и Унгария, има голяма вероятност евроскептицизмът да се повиши, казва германският експерт по външна политика Корнелиус Адебахр в интервю за Сузана Габризова от EURACTIV Словакия Корнелиус Адебахр е политически анализатор, с фокус насочен към европейската външна политика и предприемач, базиран в Берлин, Германия. Той е […]

Прочети още


Неудовлетворените очаквания са в основата на евроскептицизма, показва изследванe

Неудовлетворените очаквания са основна движеща сила на евроскептицизма както в старите, така и в новите страни-членки на Европейския съюз. Разликата е във вида на очакванията – докато жителите на западните държави очакват източноевропейците да спазват основните  европейски ценности (като солидарност или нулева толерантност към корупция), източноевропейците очакват да имат същият висок жизнен стандарт като в […]

Прочети още


Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа

flag_yellow_low

Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа – най-големият издател на бизнес медии в България. Конкурсът е част от проект за популяризиране на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, съфинансиран от Европейската комисия. Право да участват имат физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието на територията на […]

Прочети още


Дебат: Трябва ли по-голяма част от европейското подпомагане на земеделието да се обвърже с екологични изисквания след 2020 г.?

През настоящия програмен период една от големите цели на Общата селскостопанска политика на Европйския съяз е подкрепа на дейности, ограничаващи вредното въздействие върху околната среда и борбата с измененията на климата. Така 30% от директните плащания са „зелени“, а част от средствата по програмата за развитие на селските райони са отделени за практики, свързани с […]

Прочети още


Как да постигнем повече публичност, капацитет и устойчивост за нашия проект

skyisthelimit

  Имате добра идея, намирате подходяща възможност за нейното грантово финансиране, но не сте  одобрени, защото вашето проектно предложение не е получило достатъчен брой точки. Познато ви е, нали? И на нас. Партньорството, кооперирането и работата в мрежи са една от тенденциите в работата на неправителствените организации, която все по-често е предпоставка за успешна реализация […]

Прочети още


Фондация „Капитал” стартира проект по програма „Европа за гражданите” на ЕС

white_logo_color_background

Фондация „Капитал” стартира изпълнението на проект за дебатиране на евроскептицизма в България. Проектът „CODES – Comprehending and Debating Euroscepticism” е финансиран от програма „Европа на гражданите” на Европейския съюз и се  изпълнява от  международен консорциум от осем организации, представляващи седем държави. Водещ партньор е Univerzita Komenskeno в Братислава, а останалите участнаци са Deutsche Gesellschaft für […]

Прочети още


Приключи проектът „Устойчиво биоразнообразие”

Двадесет доброволци, обучени да събират и изпращат данни в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР); специална онлайн рубрика; издание, популяризиращо НСМБР; фотоконкурс; по-информирана и по-ангажиранa аудитория с проблемите на биологичното разнообразие в България. Така накратко могат да бъдат описани резултатите от изпълнението на проекта на фондация „Капитал“ Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът, продължил […]

Прочети още