Издание на фондация „Капитал” популяризира биоразнообразието и НСМБР

Bioraznoobracie_cover

Специално издание, популяризиращо Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), издаде Фондация „Капитал” в партньорство с „Икономедиа“ и Българското дружество за защита на птиците през месец април 2016 г. Изданието „Биоразнообразие” обяснява какъв е смисълът от запазването на биологичното разнообразие в България, защо то е важно и как хората могат да са активни и […]

Прочети още


Фотоконкурс „Красотата и мъдростта на природата“

Testudo graeca, Eurotestudo hermanni, Himantoglossum caprinum…Не знаете какво означават тези термини? Или пък знаете? Всъщност, за да участвате във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“ на Фондация „Капитал“, няма никакво значение дали сте запознати с латинските наименования на шипобедрената и шипоопашатата костенурка или пък на орхидеята от вида обикновена пърчовка. Има само две условия. Първото […]

Прочети още


Фондация „Капитал“ с награда от НПО портала

8 (1)

 Отличие в категорията „Най-четена новина” получи Фондация „Капитал” на годишните награди на Информационният портал за неправителствените организации в България. Церемонията по връчването се състоя на 4 февруари 2016 г., в клуб „Перото“ в София. Наградите са признание към онези граждански организации, които редовно публикуват на НПО-портала информация за дейностите, събитията и постиженията си, обявяват позицията си високо, застъпват […]

Прочети още


Платформа „Всичко за правата ни” бе създадена по проект на фондация „Капитал“ и Икономедиа

Logo EEA_Grants

„Икономедиа“ създадоха платформа за популяризиране на човешки и граждански права „Всичко за правата ни”. Платформата е по проект „Информирани и толерантни”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, договор № 296/26.05.2015. Целта на проекта „Информирани и толерантни“ и на платформата www.capital.bg/vsichko_za_pravata_ni […]

Прочети още


Фондация „Капитал“ с подкрепа за промените в ЗЮЛНЦ

Фондация „Капитал” се присъедини към организациите, подкрепящи приемането на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Исканите промени са в три основни направления: да бъде създаден Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество; да […]

Прочети още


Фондация “Капитал” и Българското дружество за защита на птиците обучиха 20 доброволци

1

    Фондация “Капитал” и Българското дружество за защита на птиците обучиха 20 доброволци за мониторинг на два вида костенурки и един вид орхидея. Двете организации, заедно с „Икономедиа“, са партньори по проект “Устойчиво биоразнообразие”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, договор […]

Прочети още


Фондация “Капитал” представи пред журналисти проекта „Устойчиво биоразнообразие”

imgo1

  Проект ще обучи 20 доброволци в подкрепа на биоразнообразието На специална откриваща пресконференция, проведена в с. Бачево, община Разлог“, фондация “Капитал” представи пред журналисти проекта „Устойчиво биоразнообразие”. Той е съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”, договор Д-33-69/17.07.2015 г., и се изпълнява […]

Прочети още