Победителите във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“

1. Zalezat - KalinkaДиана Ангелова е победител във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“, организиран от фондация „Капитал” в партньорство с Икономедиа и БДЗП. Снимката наречена от автора „Залезът – калинка” е направена край яз. Огоста, Монтана по време на залез, когато лъчите на слънцето се прокрадват през облаците и тяхната игра се отразява във водите на язовира. На нея сякаш природата е нарисувала калинка.

Фотоконкурсът „Красотата и мъдростта на природата“ се организира по проект „Устойчиво биоразнообразие“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, договор за БФП Д-33-69/17.07.2015.

Целта на конкурса е да популяризира биоразнообразието и в частност Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Вярваме, че заснемането и показването на  красотата и мъдростта на различни елементи от природата ще ни даде знание за тях и ще ни насърчи да обичаме и опазваме всяко късче от Земята.

Диана Ангелова печели уикенд за двама в Приключенска къща „Русалиите“ (rusaliite.bg), ваучери на стойност 60 лв. за закупуване на чиста храна, произведена във ферми от Западна Стара планина, както и 12-месечен абонамент за издание на Икономедиа по избор

2. Krasotata na planinataНа второ място в конкурса е Явор Иванов със снимка наречена от него „Красотата на планината” и показваща срещата на залязващото Слънце с реещите се на хоризонта склонове уловени от Люлин планина в местността около Клисурския манастир „Света Петка“ над Банкя. Приказен летен ден сред героите на природата – мирис на полски цветя, жужене на щурци, свеж полъх и меките цветове на заспиващите слънчеви лъчи – пред картини като тази човек се чувства много скромен и благодарен…
Явор Иванов печели ваучери на стойност 60 лв. за закупуване на чиста храна, произведена във ферми от Западна Стара планина и 6-месечен абонамент за издание на Икономедиа по избор.

3. Divi koziТрето място в конкурса печели Пламен Димитров със снимки на диви кози, правена в Национален парк “Рила”, над хижа Мусала. Той ще получи ваучери на стойност 60 лв. за закупуване на чиста храна, произведена във ферми от Западна Стара планина, както и 3-месечен абонамент за издание на Икономедиа по избор.

Класираните на първите три места ще получат и по три специални издания:

– Издание за биоразнообразие с акцент върху Националната система за мониторинг на биоразнообразието;

– Издание, показващо устойчив модел на регионално развитие в хармония с природата и традициите в противовес с агресивното и унищожително за природата развитие;

– Издание с полезна информация за финансиране на агроекология, биоземеделие и хуманно отношение към животните чрез Програмата за развитие на селските райони.

Тримата победители ще получат и къщичка за птици от F-Pet (http://f-pet.eu/)

Logo EEA_Grantslogo1 MOSV (1)

Фотоконкурсът „Красотата и мъдростта на природата“ се организира по проект „Устойчиво биоразнообразие“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, договор за БФП Д-33-69/17.07.2015   www.bg03.moew.government.b