Издание на фондация „Капитал” популяризира биоразнообразието и НСМБР

Специално издание, популяризиращо Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), издаде Фондация „Капитал” в партньорство с „Икономедиа“ и Българското дружество за защита на птиците през месец април 2016 г.

Изданието „Биоразнообразие” обяснява какъв е смисълът от запазването на биологичното разнообразие в България, защо то е важно и как хората могат да са активни и ангажирани, чрез въвеждане на данни в НСМБР, която е част от Националната система за мониторинг на околната среда.

Системата функционира чрез събиране, обработка, съхранение и пренос на данни за биоразнообразието, а информацията служи за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие и неговото състояние и за предприемане на мерки за предотвратяване на загубата му.

Електронната версия на изданието може да бъде намерена в секция „Издания” на сайта на Фондация „Капитал”.

 

Logo EEA_GrantsИзданието „Биоразнообразие” е създадено по проект “Устойчиво биоразнообразие”, съфинансиран в рамките на Програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., договор за БФП Д-33-69/17.07.2015.

 

logo1 MOSV (1)

 

Информация за програмата може да бъде намерена на www.BG03.moew.government.bg