Приключи проектът „Устойчиво биоразнообразие”

Двадесет доброволци, обучени да събират и изпращат данни в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР); специална онлайн рубрика; издание, популяризиращо НСМБР; фотоконкурс; по-информирана и по-ангажиранa аудитория с проблемите на биологичното разнообразие в България. Така накратко могат да бъдат описани резултатите от изпълнението на проекта на фондация „Капитал“ Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът, продължил […]

Прочети още


Победителите във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“

1. Zalezat - Kalinka

Диана Ангелова е победител във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“, организиран от фондация „Капитал” в партньорство с Икономедиа и БДЗП. Снимката наречена от автора „Залезът – калинка” е направена край яз. Огоста, Монтана по време на залез, когато лъчите на слънцето се прокрадват през облаците и тяхната игра се отразява във водите на язовира. […]

Прочети още


Издание на фондация „Капитал” популяризира биоразнообразието и НСМБР

Bioraznoobracie_cover

Специално издание, популяризиращо Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), издаде Фондация „Капитал” в партньорство с „Икономедиа“ и Българското дружество за защита на птиците през месец април 2016 г. Изданието „Биоразнообразие” обяснява какъв е смисълът от запазването на биологичното разнообразие в България, защо то е важно и как хората могат да са активни и […]

Прочети още


Фотоконкурс „Красотата и мъдростта на природата“

Testudo graeca, Eurotestudo hermanni, Himantoglossum caprinum…Не знаете какво означават тези термини? Или пък знаете? Всъщност, за да участвате във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“ на Фондация „Капитал“, няма никакво значение дали сте запознати с латинските наименования на шипобедрената и шипоопашатата костенурка или пък на орхидеята от вида обикновена пърчовка. Има само две условия. Първото […]

Прочети още


Устойчиво биоразнообразие

Фондация „Капитал“ и Българското дружество за защита на птиците стартираха изпълнението на съвместен проект Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“, договор Д-33-69/17.07.2015. Целта на проекта е да повиши нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани […]

Прочети още


Фондация “Капитал” и Българското дружество за защита на птиците обучиха 20 доброволци

1

    Фондация “Капитал” и Българското дружество за защита на птиците обучиха 20 доброволци за мониторинг на два вида костенурки и един вид орхидея. Двете организации, заедно с „Икономедиа“, са партньори по проект “Устойчиво биоразнообразие”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, договор […]

Прочети още


Фондация “Капитал” представи пред журналисти проекта „Устойчиво биоразнообразие”

imgo1

  Проект ще обучи 20 доброволци в подкрепа на биоразнообразието На специална откриваща пресконференция, проведена в с. Бачево, община Разлог“, фондация “Капитал” представи пред журналисти проекта „Устойчиво биоразнообразие”. Той е съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”, договор Д-33-69/17.07.2015 г., и се изпълнява […]

Прочети още