За нас

Фондация „Капитал“ е регистрирана през 2003 и осъществява дейност като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Целите и предмета на дейност на Фондацията са:

 1. Да развива и утвърждава гражданското общество и демократичните ценности;
 2. Да работи за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите;
 3. Да подкрепя развитието, професионалната и обществена реализация на млади хора;
 4. Да подпомага образованието и обучението в контекста на ученето през целия живот;
 5. Да съдейства за устойчивото развитие

Основните средствата, чрез които фондацията постига своите цели, са:

 1. Дебати, конференции,семинари и други събития по важни обществени теми;
 2. Образователни и обучителни дейности;
 3.  Младежки проекти и инициативи;
 4.  Медийни проекти и инициативи;
 5. Информационни кампании;
 6. Дейности свързани с биоразнообразието и устойчивото развитие

В последните години фондацията и нейният екип имат успешно изпълнени повече от 20 проекта, финансирани по оперативни (в България), общностни (директно от Брюксел) и донорски програми, в т.ч. Европейският парламент, Европейската комисия, Световната банка, ООН, Министерството на външните работи на Република България, Министерство на околната среда и водите, Столична община, Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, CEE Trust и др.

Фондация „Капитал” работи в тясно сътрудничество с Икономедиа (www.economedia.bg) – водещ издател на авторитетни и влиятелни медии, в това число вестник Капитал, новинарският сайт  www.dnevnik.bg, сайтът за обучение и работа www.karieri.bg, издание за бизнеса с бързооборотни стоки http://www.regal.bg, списание за вино и гурме култура Бакхус и др. Всеки месец медиите на Икономедиа достигат до аудитория от 1.8 млн. потребители.

Дъщерните дружества на Икономедиа са водещите издатели в специализирани области: ICT Media (http://ictmedia.bg/) в областта на информационните и комуникационни технологии и Градът Медиа Груп (http://thecitymedia.bg) – в инфраструктурата и имоти.

Икономедиа и нейните дъщерни дружества отпечатват повече от 20 тематични издания и организират повече от 30 авторитетни събития всяка година – конференции, форуми, дискусии, класации.