Фондация „Капитал” стартира проект по програма „Европа за гражданите” на ЕС

white_logo_color_background

Фондация „Капитал” стартира изпълнението на проект за дебатиране на евроскептицизма в България. Проектът CODES – Comprehending and Debating Euroscepticism” е финансиран от програма „Европа на гражданите” на Европейския съюз и се  изпълнява от  международен консорциум от осем организации, представляващи седем държави.
Водещ партньор е Univerzita Komenskeno в Братислава, а останалите участнаци са Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik – Германия, EuroPolicy – Словакия, Sabiedriskas politikas centrs Providus – Латвия, Foundation Euractive politech – Белгия, Social Development Institute Kutato és Elemzo Intézet Nonprofi – Унгария, и The World of NGOs – Австрия.

Проектът предвижда задълбочаване на дискусията с гражданите относно тяхното възприемане на членството в ЕС, започнала по инициатива на Университета „Коменски“ по време на словашкото председателство през 2016 г. Инициативата на университета е потвърдила ерозия на положителните нагласи дори в страни като Словакия, която е с традиционно високо ниво на подкрепа за ЕС. Поради това проектът ще стимулира обсъждането между гражданите на ЕС и ще провокира  мисленето им за алтернативите и възможните негативни последици от бъдещето без ЕС.

Основната цел на проекта е да повиши осведомеността и признаването на ползите за ЕС сред гражданите. Предположенията, основаващи се на предишни изследвания и публични дейности, са, че ЕС често се представя като далечна обвиняваща фигура за лошите политики, докато ползите остават неотчетени и не се обсъждат.

По проекта ще бъдат организирани публични дебати с гражданите в тяхната местна среда. Дебатите целят да разкрият източниците на публичен евроспептизъм.

В рамките на уъркшопове с локални лидери на мнение ще се обсъдят и идентифицират инструментите с най-голям потенциал за представяне на ползите от ЕС за развитието на регионите и местните общности.

Основният очакван резултат от проекта е комуникационна стратегия, основана на подход „отдолу нагоре“, за представяне на Европейския съюз и ефектите от членството в него. Резултатите и поуките, извлечени от проекта, могат да се използват активно в подготовката на комуникационната стратегия на Европейския съюз. Заключенията от проекта ще бъдат представени на институциите на ЕС  преди кампанията за избори за Европейски парламент през 2019 г.

Гражданите ще се възползват от проекта, като получат по-разбираема и достъпна информация за ползите от членството в ЕС, и по този начин ще допринесат за противодействие на разпространението на евроскептицизма в целия ЕС.

Europe for citizens logo

Проектът e подкрепен от Програмата „Европа за гражданите“ на Европейския съюз.
Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.