Фондация „Капитал“ стартира проект за кохезионната политика на ЕС

flag_yellow_low

Фондация Капитал стартира изпълнението на проект за повишаване информираността относно кохезионната политика на Европейския съюз. Водеща организация в едногодишният проект е Юроактив, Брюксел, финансирането е от Европейската комисия, дирекцията на регионална и селищна политика. В дейностите участват още 10 партньори  – от Франция, Германия, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Италия, както CPMR, Организацията на […]

Прочети още


Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа

flag_yellow_low

Конкурс за иновативен фермер организират Капитал и Икономедиа – най-големият издател на бизнес медии в България. Конкурсът е част от проект за популяризиране на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, съфинансиран от Европейската комисия. Право да участват имат физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието на територията на […]

Прочети още


Project Summary

Specific focus points of the project is Biodiversity – public awareness and volunteers training. Public awareness on the importance of biodiversity is crucial for its effective protection, for preventing the degradation of ecosystems and supporting sustainable development. Target 1 of the Strategic plan for biodiversity 2011-2020 stipulates “By 2020, at the latest, people are aware […]

Прочети още


Project Summary

Lack of sufficient objective information and debate in the public space is among the main obstacles for the realization of human and citizen rights in full. Media that fail to effectively protect the public interest are the main reason why people are not well informed about their and others’ rights and allow abuse, become disengaged, […]

Прочети още


Мисия

Фондация „Капитал“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през 2003 г. Целите и предмета на дейност на Фондацията са: 1. Да развива и утвърждава гражданското общество и неговите ценности 2. Да работи за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите 3. Да подкрепя развитието, професионалната и обществена реализация на млади хора […]

Прочети още