Фондация „Капитал“ стартира проект за кохезионната политика на ЕС

logo_EU

Фондация Капитал стартира изпълнението на проект за повишаване информираността относно кохезионната политика на Европейския съюз.
Водеща организация в едногодишният проект е Юроактив, Брюксел, финансирането е от Европейската комисия, дирекцията на регионална и селищна политика.
В дейностите участват още 10 партньори  – от Франция, Германия, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Италия, както CPMR, Организацията на периферните морски райони, представляваща 160 региона от 25 държави.
Проектът включва публикации, издания, събития,  видеа, инфографики и други показващи зролята на Кохезионната политика на Европейския съд и нейното значение за развитие на регионите.