Как да постигнем повече публичност, капацитет и устойчивост за нашия проект

 

Имате добра идея, намирате подходяща възможност за нейното грантово финансиране, но не сте  одобрени, защото вашето проектно предложение не е получило достатъчен брой точки. Познато ви е, нали? И на нас.

Партньорството, кооперирането и работата в мрежи са една от тенденциите в работата на неправителствените организации, която все по-често е предпоставка за успешна реализация на мисия, идеи и проекти. Затова си позволяваме да кажем с какво ние като партньор можем да допринесем за реализиране на добрите идеи.

Фондация „Капитал” е неправителствена организация регистрирана в обществена полза. Имаме богат опит в дейности свързани с информация, комуникация, популяризиране и мотивиране на разнообразни целеви групи. В много случаи не сме достатъчно компетентни сами да реализираме даден проект, но в качеството на партньор може да допринесем за значително по-голяма публичност, капацитет и устойчивост на проектни предложения в различни области. А това означава и по-големи шансове за одобрение на тези проектни предложения.

Възможен наш принос като партньор по проект:

1. Капацитет

Фондация „Капитал” и нейният екип имат успешно изпълнени повече от 20 проекта, финансирани от авторитетни институции като Европейският парламент, Европейската комисия, Световната банка, ООН, Министерството на външните работи на Република България, МОСВ, Столична община, Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, CEE Trust и др.

Фондацията работи в тясно сътрудничество с Икономедиа (www.economedia.bg) – водещ издател на авторитетни и влиятелни медии, в това число вестник Капитал, новинарският сайт  www.dnevnik.bg, сайтът за обучение и работа www.karieri.bg и др.  Дъщерните дружества на Икономедиа са водещите издатели в специализирани области: ICT Media (http://en.ictmedia.bg) в областта на информационните и комуникационни технологии и Градът Медиа Груп (http://thecitymedia.bg) – в инфраструктура и имоти.

Икономедиа и нейните дъщерни дружества организират повече от 30 авторитетни събития в различни тематични области всяка година – конференции, форуми, дискусии, класации, както и курсове за обучение на мениджъри и предприемачи.

Фондацията и Икономедиа имат финансов капацитет, екип от повече от 200 специалисти, утвърдени контакти сред вземащите решения и лидерите на мнение, а чрез своите медии  достигат до аудитория от 1.8 млн. потребители месечно.

2.Публичност и комуникация

● Публикуване на информация за проекта в секция на www.dnevnik.bg – авторитетен и популярен новинарски сайт с 1 млн. посетители всеки месец (По данни на „Гемиус”, най-голямата агенция за интернет изследвания в Централна и Източна Европа, чиито данни се приемат за официална метрика в България);

● Публикации, след съгласуване с редакциите, в специализирани медии за работа, обучение и HR, за ICT, за инфраструктура и имоти, за бързооборотни стоки, за храни и вино;

● Разпространение на информация в електронни бюлетини – 14 утвърдени тематични бюлетина с качествено съдържание достигащи до повече от 70 000 потребители;

● Организиране на онлайн дебати в утвърден формат с гласуване от страна на онлайн аудиторията;

● Организиране на онлайн проучване в платформа с 345 0000 регистрирани потребители;

● Публикуване на рекламни банери на  www.dnevnik.bg, www.capital.bg, специализирания сайт за работа, обучение и HR www.karieri.bg, сайтове за ICT, имоти и инфраструктура;

● Разпространение на вложки (брошури, флаери, издания и др.) с тиража на в. Капитал;

● Разпространение на вложки сред участниците в авторитетни събития организирани под бранда на Капитал – повече от 20 тематични конференции и форуми годишно, всяко със средно 200 участници http://events.economedia.bg/events;

● Разпространение на брошури, флаери, издания сред участници в събития организирани от ICT Media в областта на информационните и комуникационни технологии (http://events.idg.bg);

● Разпространение на брошури, флаери, издания сред участниците в събития в областта на инфраструктурата и имотите организирани от Градът Медиа Груп http://www.thecitymedia.bg/bg/projects);

● Издания за добри практики правени от нашия екип (моля, вижте  foundation.capital.bg/vdahnovyavashti-sreshti-ot-tretiya-vid/ и http://evropa-so.bg/images/Dobrite_Praktiki_final_1.pdf);

3. Устойчивост на резултатите

Сайтовете на проекти и на институциите, които ги изпълняват често се четат от скромна като брой аудитория. По този начин проектите и резултатите от тях често не могат да реализират пълноценно своя потенциал. А самите сайтове често изчезват след приключване на проекта. С което изчезва и удобният начин за бърз достъп до полезна информация от проекта и нейното бъдещо използване.

Публикациите на новини от проекта в секция на www.dnevnik.bg (авторитетен и популярен новинарски сайт с 1 млн. посетители всеки месец) гарантира устойчивост на резултатите от проекта.  Достигането  до голям брой вземащи решение и лидери на мнения е предпоставка за последяващото мултиплициране на резултатите от проекта, дори след неговия край.

Сайтът се поддържа не заради конкретен проект, а има повече от 16-годишна история и повече от 1.2 милион публикувани и свободно достъпни статии. Всяка публикувана информация по проекта, ще остане на сайта и по този начин ще бъде на разположение по всяко време след края на проекта за всички анализатори, изследователи или други интересуващи се от съответната тема.

 

За контакти:

Любомир Василев

Изпълнителен директор на фондация „Капитал” и проектен мениджър в Икономедиа

[email protected]

тел. 02 46 15 122