Фондация „Капитал“ с награда от НПО портала

8 (1)

 Отличие в категорията „Най-четена новина” получи Фондация „Капитал” на годишните награди на Информационният портал за неправителствените организации в България. Церемонията по връчването се състоя на 4 февруари 2016 г., в клуб „Перото“ в София. Наградите са признание към онези граждански организации, които редовно публикуват на НПО-портала информация за дейностите, събитията и постиженията си, обявяват позицията си високо, застъпват […]

Прочети още


Платформа „Всичко за правата ни” бе създадена по проект на фондация „Капитал“ и Икономедиа

Logo EEA_Grants

„Икономедиа“ създадоха платформа за популяризиране на човешки и граждански права „Всичко за правата ни”. Платформата е по проект „Информирани и толерантни”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, договор № 296/26.05.2015. Целта на проекта „Информирани и толерантни“ и на платформата www.capital.bg/vsichko_za_pravata_ni […]

Прочети още


Фондация „Капитал“ с подкрепа за промените в ЗЮЛНЦ

Фондация „Капитал” се присъедини към организациите, подкрепящи приемането на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Исканите промени са в три основни направления: да бъде създаден Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество; да […]

Прочети още


Project Summary

Specific focus points of the project is Biodiversity – public awareness and volunteers training. Public awareness on the importance of biodiversity is crucial for its effective protection, for preventing the degradation of ecosystems and supporting sustainable development. Target 1 of the Strategic plan for biodiversity 2011-2020 stipulates “By 2020, at the latest, people are aware […]

Прочети още


Устойчиво биоразнообразие

Фондация „Капитал“ и Българското дружество за защита на птиците стартираха изпълнението на съвместен проект Sustainable Biodiversity („Устойчиво биоразнообразие“). Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“, договор Д-33-69/17.07.2015. Целта на проекта е да повиши нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани […]

Прочети още


Project Summary

Lack of sufficient objective information and debate in the public space is among the main obstacles for the realization of human and citizen rights in full. Media that fail to effectively protect the public interest are the main reason why people are not well informed about their and others’ rights and allow abuse, become disengaged, […]

Прочети още