Фотоконкурс „Красотата и мъдростта на природата“

Testudo graeca, Eurotestudo hermanni, Himantoglossum caprinum…Не знаете какво означават тези термини? Или пък знаете? Всъщност, за да участвате във фотоконкурса „Красотата и мъдростта на природата“ на Фондация „Капитал“, няма никакво значение дали сте запознати с латинските наименования на шипобедрената и шипоопашатата костенурка или пък на орхидеята от вида обикновена пърчовка. Има само две условия. Първото […]

Прочети още


Фондация „Капитал“ с награда от НПО портала

8 (1)

 Отличие в категорията „Най-четена новина” получи Фондация „Капитал” на годишните награди на Информационният портал за неправителствените организации в България. Церемонията по връчването се състоя на 4 февруари 2016 г., в клуб „Перото“ в София. Наградите са признание към онези граждански организации, които редовно публикуват на НПО-портала информация за дейностите, събитията и постиженията си, обявяват позицията си високо, застъпват […]

Прочети още


Платформа „Всичко за правата ни” бе създадена по проект на фондация „Капитал“ и Икономедиа

Logo EEA_Grants

„Икономедиа“ създадоха платформа за популяризиране на човешки и граждански права „Всичко за правата ни”. Платформата е по проект „Информирани и толерантни”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, договор № 296/26.05.2015. Целта на проекта „Информирани и толерантни“ и на платформата www.capital.bg/vsichko_za_pravata_ni […]

Прочети още


Фондация „Капитал“ с подкрепа за промените в ЗЮЛНЦ

Фондация „Капитал” се присъедини към организациите, подкрепящи приемането на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Исканите промени са в три основни направления: да бъде създаден Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество; да […]

Прочети още


Project Summary

Specific focus points of the project is Biodiversity – public awareness and volunteers training. Public awareness on the importance of biodiversity is crucial for its effective protection, for preventing the degradation of ecosystems and supporting sustainable development. Target 1 of the Strategic plan for biodiversity 2011-2020 stipulates “By 2020, at the latest, people are aware […]

Прочети още