ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА, ВЛИЯНИЕТО И КАПАЦИТЕТА НА НПО ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВДЪХНОВЯВАЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

10 NGO success stories

Издание с добри пракити на български гражански организации
Година: 2015
Цели: Добрите и вдъхновяващи примери да насърчат дарителството, доброволчеството, членството и партньорството като източник на ресурс (финансов и човешки) на НПО и да предадат знания и опит към по-неопитните организации
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Издание за добри практики и обучение на млади хора с интерес към гражданския сектор Финансираща институция: Институт Отворено общество