УСТОЙЧИВА РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА

Година: 2010
Цели: Защита на обществения интерес чрез провеждане на качествени журналистически разследвания по важни за обществото теми
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Журналистически разследвания,  разкриващи случаи на корупция, злоупотреба с парите на данъкоплатците, нарушения на човешките права и др. Съдействие за решаване на проблемите,  разкрити при разследванията и санкциониране на виновните лица и институции
Финансираща институция: Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа