ПОВИШАВАНЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Година: 2011
Цели: Повишаване на професионалната квалификация на журналисти
Роля на организацията: Изпълнител
Резултати: Обучени 56 журналисти
Финансираща институция: Британски съвет