БИЗНЕС И КЛИМАТ

Година: 2011
Цели: Обсъждане на влиянието на климатичните промени върху бизнеса: колко струват те, какви са финансовите възможности и перспективи за компаниите
Роля на организацията: Партньор на „Коалиция за климата – България”
Резултати: Повече от 50 представители на бизнеса и неправителствения сектор дискутирали темата и направили предложения
Финансираща институция: Проект на „Коалиция за климата – България”