ИНИЦИАТИВА 2000

Година: 2009
Цели: Формулиране на българската стратегия за устойчиво развитие, като се провокира широка гражданска дискусия по най-важните за страната проблеми
Роля на организацията: Организатор на събитията в партньорство с Центъра  за либерални стратегии и фондация “Кредо Боно”
Резултати: Проведени 4 кръгли маси и заключителна дискусия по 4 основни теми – Икономика и финанси, Енергетика и екология, Образование, Туризъм и транспорт. Формулирани са основните мерки за постигане на устойчиво развитие
Финансираща институция: Световна  банка