УСПЕШНИ ИСТОРИИ ЗА УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Година: 2011-2012
Цели: Популяризиране на 24 успешни земеделски проекта финансирани от Европейския съюз
Роля на организацията: Партньор на Икономедиа АД
Резултати: Популяризирани 24 успешни  практики
Финансираща институция: Европейска комисия, Главна дирекция “Земеделие и развитие на селските райони”