БЮДЖЕТ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА обучение на журналисти

Година: 2012
Цели: Обучение на журналисти за бюджета на Европейския съюз, реформата на Общата селскостопанска и на кохезионната политика
Роля на организацията: Съорганизатор съвместно с Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС и международната природозащитна организация WWF
Резултати: Обучени 20 журналисти от водещи медии
Финансираща институция: По проект на Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС