КРИЗАТА В ЕС – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ

Година: 2011
Цели: Анализиране и дискутиране на икономическата криза в ЕС и възможните последствия и решения за ЕС и България
Роля на организацията: Организатор съвместно с Информационното бюро на Европейския парламент в България
Резултати: 80 млади журналисти и студенти взели участие в дискусията с анализатори от водещи неправителствени организации и медии
Финансираща институция: По проект на Европейския парламент