ЕТИКИРАНЕ НА ХРАНИ

Година: 2011
Цели: Запознаване с новото законодателство в сферата на етикирането на храни и неговото популяризиране в България
Роля на организацията: Партньор на Информационното бюро на Европейския парламент в България
Резултати: Популяризиране на темата на страниците и сайтовете на български медии
Финансираща институция: По проект на Европейския парламент