Платформа „Всичко за правата ни” бе създадена по проект на фондация „Капитал“ и Икономедиа

Logo EEA_Grants

„Икономедиа“ създадоха платформа за популяризиране на човешки и граждански права „Всичко за правата ни”. Платформата е по проект „Информирани и толерантни”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, договор № 296/26.05.2015. Целта на проекта „Информирани и толерантни“ и на платформата www.capital.bg/vsichko_za_pravata_ni […]

Прочети още


ИНФОРМИРАНИ И ТОЛЕРАНТНИ

Проектът “Информирани и толерантни” се изпълнява от фондация “Капитал” в партньорство с Икономедиа. Проектът цели да повиши обществената информираност, чувствителност и толерантност. Чрез иновативна платформа включваща интерактивни карти, дебати и постоянна тематична секция с новини, анализи, коментари, добри практики и интервюта, проектът ще повиши информираността и ще осигури популяризиране на права в три ключови области […]

Прочети още